Tarieven

Autorijbewijslesuur is 60 minuten 
Lespakket B110 rijlessen€ 500,00
Lespakket B220 rijlessen€ 1000,00
Lespakket B330 rijlessen + examen€ 1735,00
Lespakket B435 rijlessen + tussentijdse toets +
examen
€ 2200,00
spoedpakketop aanvraag
Losse rijles1 losse autorijles€ 51,50
[table “2” not found /]